Status på ansøgninger til aktivitetsmidler

I disse dage har vi temmelig travlt med at sende §18 ansøgninger ud til de +40 kommuner fordelt rundt omkring Storkøbenhavn og på Sjælland. Det er nemlig ikke alle af vores 653 medlemmer der bor i København.

§18 midler skal bruges til frivillige sociale aktiviteter, og kommunerne deler ud. Normalt går pengene til kommunernes egne tilbud, men døve borgere bruger sjældent kommunale tilbud, da der ikke findes tegnsprogsmiljøer i kommunerne. Derfor søger vi på tværs af kommunerne. De penge vi søger om, skal bruges i 2022.

Vi søger om penge til vores faste aktiviteter og om penge til nye aktiviteter.
Og så søger vi om penge til at styrke vores frivillige.

Vores faste aktiviteter er: Socialt værested hver tirsdag (kl. 13:00-17:00), whistklub hver anden onsdag (kl. 13:00-17:00) og vores museum har åbent hver onsdag. Derudover arrangerer vi faste tilbagevendende årlige begivenheder som fastelavnsfest og juletræsfest samt påskefrokost og julefrokost.

Vi udbyder på løbende basis arrangementer som f.eks. events på storskærm, foredrag og debataftener (emner kan være kost og sundhed, historie, identitet, handicap, ensomhed og familierelationer, kommunalvalg, øvrige oplysende og vedkommende oplæg), gymnastik og enkelte udflugter som f.eks. skovture for familier o.lign.

Af nye arrangementer vil foreningen i 2022 igangsætte en torsdagscafe med fællesspisning og foredrag samt en kreacafe, hvor medlemmerne samles om håndarbejde.

Alle disse aktiviteter kræver frivillige, som er omdrejningspunktet for alle arrangementer. Foreningens frivillige belønnes de årligt med en frivilligfest (en kæmpe succes). Vi har i 2022 et ønske om at sende vores omkring 65 årlige frivillige på løbende kurser så de kan opkvalificere deres frivillige indsats. Det har vi også søgt om penge til.

Hvis du har idéer, ønsker eller spørgsmål skal du være velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Denne hjemmeside bruger cookies for at sikre dig den bedste oplevelse.