Sammen om Brohusgade 17: Visionsworkshop 2023

Døveforeningen af 1866 arrangerer visionsworkshop den 12. marts 2023.

Formålet med workshoppen er at få skabt en masse energi, gejst, glæde og ejerskabsfølelse hos Døveforeningen af 1866’s nuværende, potentielle og fremtidige medlemmer.

Vi skal, sammen med døve og hørehæmmede fra hele København og Sjælland, undersøge hvordan vi får skabt mere liv, flere bidrag og mere involvering fra døve – og hvordan flere får lyst til at melde sig ind.

Det gør vi bl.a. ved at spørge medlemmer, lejere og brugere af huset i Brohusgade 17, hvilke visioner de har:

  • Hvordan får vi et levende tegnsprogsmiljø?
  • Hvordan får vi skabt mere liv i Brohusgade 17?
  • Hvordan kan vi samarbejde bedre på tværs?
  • Hvad skal der til for at DU vil komme mere i huset?
  • Hvordan gør vi vejen fra idé til handling kortere?

Se invitation og program her.

Hvad der kommer ud af workshoppen vil Døveforeningen af 1866’s bestyrelse og ledelse bruge til at lave en plan for bestyrelsesarbejdet, den daglige drift og fundraisingen til foreningen for det næste årrække.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Denne hjemmeside bruger cookies for at sikre dig den bedste oplevelse.